Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

By

Rozwody Katowice
czy długi męża przechodzą na żonę
Odpowiedzialność za długi małżonka to kwestia, która budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. W polskim systemie prawnym istnieją szczegółowe przepisy regulujące, kiedy i w jakim zakresie żona może odpowiadać za długi zaciągnięte przez męża. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie tych przepisów oraz przedstawienie sytuacji, w których długi męża mogą przejść na żonę, zarówno w trakcie...
Read More
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem to procedura mająca na celu zapewnienie, że prawa rodziców do utrzymywania relacji z dzieckiem są przestrzegane, nawet w przypadku, gdy drugi rodzic lub opiekun dziecka nie wywiązuje się z ustaleń sądowych. Jest to niezwykle ważny aspekt prawa rodzinnego, mający na celu ochronę dobra dziecka oraz utrzymanie stabilnych i zdrowych więzi rodzinnych....
Read More
Alimenty dla żony
Alimenty są jednym z najważniejszych elementów rozstrzygnięć sądowych w sprawach rozwodowych. W polskim systemie prawnym, szczególne zasady dotyczące alimentów dla żony zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zwłaszcza w artykule 60. Te przepisy określają konkretne warunki, pod którymi jeden z byłych małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego. Zwykły obowiązek alimentacyjny...
Read More
powrót do poprzedniego nazwiska
Możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa, jest istotnym aspektem polskiego prawa rodzinnego. Proces ten, regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, pozwala na formalne przywrócenie nazwiska sprzed małżeństwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu. Regulacje prawne dotyczące zmiany nazwiska Zgodnie z art....
Read More
odmowa rozwodu
Rozwód w prawie polskim jest procesem, który może nie tylko zakończyć małżeństwo, ale również fundamentalnie zmienić status prawny i społeczny stron. Mimo że podstawowym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, istnieją sytuacje, w których nawet przy spełnieniu tej przesłanki, sąd może odmówić rozwiązania związku małżeńskiego. Poniżej przedstawiam omówienie sytuacji, w...
Read More
zdrada rozwód
Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw, często prowadząc do głębokich konfliktów emocjonalnych i prawnych. Prawo rodzinne w Polsce traktuje zdradę jako poważne naruszenie obowiązków małżeńskich, które może skutkować znaczącymi konsekwencjami prawnymi. Skutki zdrady małżeńskiej Zdrada małżeńska może prowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego, co jest podstawą do orzeczenia rozwodu. Skutki zdrady są szerokie...
Read More
opieka naprzemienna
Opieka naprzemienna, coraz częściej obecna w dyskusjach dotyczących prawa rodzinnego w Polsce, stanowi model opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców, który pozwala dziecku na równomierne dzielenie czasu między obydwojga rodziców. Ten artykuł skupia się na analizie sposobu, w jaki polskie sądy stosują opiekę naprzemienną, opierając się na aktualnych danych i przepisach prawnych. Definicja i Podstawy...
Read More
Separacja
Separacja to szczególna forma regulacji stosunków małżeńskich, która pozwala na prawną reorganizację życia małżonków, nie prowadząc jednak do formalnego zakończenia małżeństwa, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu. Poniżej omówiono historię, aspekty prawne oraz obecne zastosowanie separacji w polskim systemie prawnym. Historia separacji Historia separacji na ziemiach polskich sięga okresu zaborów, kiedy to wprowadzono różne...
Read More
podstawy do rozwodu
Rozwód w polskim systemie prawnym jest instytucją, która może być stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, co dokładnie oznacza zupełny i trwały rozkład pożycia oraz jakie są jego konsekwencje prawne. Definicja zupełnego i trwałego rozkładu pożycia Zupełny i trwały...
Read More
zabezpieczenie rozwód
Zabezpieczenie powództwa jest mechanizmem prawnym, który pozwala na tymczasową ochronę praw strony w trakcie trwania procesu sądowego. Jest to istotne narzędzie, które zapewnia, że przed wydaniem ostatecznego wyroku, strona może zabezpieczyć swoje interesy i zapobiec ewentualnym szkodom, które mogłyby wyniknąć z opóźnienia w rozstrzygnięciu sprawy. Podstawy prawne zabezpieczenia powództwa Zabezpieczenie powództwa jest uregulowane w Kodeksie...
Read More
1 2 3

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.