Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa, jest istotnym aspektem polskiego prawa rodzinnego. Proces ten, regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, pozwala na formalne przywrócenie nazwiska sprzed małżeństwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu.

Regulacje prawne dotyczące zmiany nazwiska

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek, który zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w wyniku zawarcia małżeństwa, ma prawo powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i od sposobu rozwiązania małżeństwa (czy to poprzez rozwód, separację, czy unieważnienie). Ostateczna decyzja o skorzystaniu z tej możliwości należy wyłącznie do zainteresowanej osoby.

Procedura zmiany nazwiska

Osoba zainteresowana powrotem do poprzedniego nazwiska powinna złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego (u.s.c.) lub konsulem, jeśli przebywa za granicą. Kluczowe jest, aby oświadczenie to zostało złożone w ciągu trzech miesięcy od momentu, kiedy orzeczenie rozwodowe stało się prawomocne. Jeśli chodzi o przypadki unieważnienia małżeństwa, nazwisko powraca automatycznie do stanu sprzed małżeństwa zgodnie z prawem.

Termin trzech miesięcy jest terminem zawitym, co oznacza, że po jego upływie strona nie będzie mogła skorzystać z tego uprawnienia w ramach tej procedury. W przypadku pomyślnego złożenia oświadczenia, kierownik u.s.c. dokonuje stosownej adnotacji w akcie małżeństwa, co stanowi formalne potwierdzenie zmiany nazwiska. Procedura ta nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a skutki prawne następują natychmiast po złożeniu oświadczenia.

Wielokrotna zmiana nazwiska

Jeśli osoba zmieniała nazwisko więcej niż raz w wyniku zawierania kolejnych małżeństw, prawo do powrotu do nazwiska noszonego przed pierwszym małżeństwem może być utracone, jeśli nie skorzystała z tego uprawnienia po pierwszym rozwodzie. W takich przypadkach powrót do wcześniejszego nazwiska jest możliwy jedynie przez złożenie wniosku o zmianę nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Praktyczne implikacje

Decyzja o powrocie do poprzedniego nazwiska może być motywowana różnymi względami, takimi jak chęć zachowania ciągłości rodowej, osobiste preferencje, czy względy zawodowe i publiczne. Niezależnie od przyczyn, procedura ta jest stosunkowo prosta i zaprojektowana tak, aby umożliwić szybki powrót do stanu cywilnego sprzed małżeństwa, jeśli tylko osoba zainteresowana wyrazi taką wolę w wyznaczonym czasie

Aby uzyskać bezpłatną wycenę zadzwoń:

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024