Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Rozwód w polskim systemie prawnym jest instytucją, która może być stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, co dokładnie oznacza zupełny i trwały rozkład pożycia oraz jakie są jego konsekwencje prawne.

Definicja zupełnego i trwałego rozkładu pożycia

Zupełny i trwały rozkład pożycia jest jedyną prawną przesłanką, która umożliwia orzeczenie rozwodu w Polsce (art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Oznacza to, że wszystkie istotne więzi małżeńskie – emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna – uległy zerwaniu na tyle, że nie ma szans na ich odbudowę. Rozkład jest:

  • Zupełny, gdy więzi małżeńskie ustały w pełni, co oznacza, że małżonkowie nie prowadzą już wspólnego życia na żadnym z poziomów.
  • Trwały, gdy zerwanie więzi jest na tyle poważne, że nie można oczekiwać ich odbudowy, co oceniane jest na podstawie dotychczasowego przebiegu małżeństwa i osobowości obu stron.

Przyczyny i przejawy rozkładu pożycia

Rozkład pożycia może być spowodowany wieloma czynnikami, w tym zdradą, brakiem wzajemnego wsparcia, konfliktami, różnicami w wartościach i priorytetach życiowych czy problemami finansowymi. Sąd bada każdy przypadek indywidualnie, analizując zgromadzone dowody oraz okoliczności powstania i trwania rozkładu pożycia.

Przykłady sytuacji, które mogą świadczyć o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia:

  • Długotrwała separacja – małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.
  • Brak współżycia – małżonkowie od dłuższego czasu nie utrzymują stosunków intymnych.
  • Brak wspólnych planów i działalności – małżonkowie nie planują wspólnie przyszłości, nie podejmują wspólnych działań czy inwestycji.
  • Konflikty i brak wzajemnej komunikacji – stałe konflikty, brak dialogu i wsparcia między małżonkami.

W postępowaniu rozwodowym, sąd musi najpierw ustalić, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jeśli tak, sąd bada następnie, czy nie zachodzą przesłanki negatywne, które mogłyby uniemożliwić orzeczenie rozwodu (np. gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, szczególnie w kontekście dobra wspólnych małoletnich dzieci).

Przykład z praktyki sądowej

W jednym z przypadków małżonkowie przez kilka lat żyli w separacji, nie utrzymując żadnych więzi. Nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego, nie mieli wspólnych planów na przyszłość ani nie angażowali się w życie rodziny. Mimo formalnego pozostawania w związku małżeńskim, ich życie przebiegało zupełnie osobno, co sąd uznał za dowód na zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód został orzeczony pomimo braku formalnej zgody jednego z małżonków, który twierdził, że istnieje szansa na pojednanie. Sąd nie znalazł jednak na to żadnych rzeczywistych dowodów.

W innym interesującym przypadku sąd rozpatrywał sprawę rozwodową, w której małżonkowie przez ponad dziesięć lat żyli w całkowitej separacji emocjonalnej i fizycznej, jednak nadal zamieszkiwali to samo mieszkanie z powodów ekonomicznych. Strony, pomimo wspólnego adresu zamieszkania, prowadziły zupełnie odrębne życie, nie dzieląc ze sobą żadnych codziennych obowiązków, a ich interakcje ograniczały się do absolutnego minimum, niezbędnego do uniknięcia konfliktów domowych. Przez ponad 8 lat małżonkowie unikali wszelkich form interakcji, co było spowodowane głębokimi różnicami osobowości oraz poważnym konfliktem, który miał miejsce na początku wspomnianego okresu. Konflikt ten doprowadził do tego, że żaden z nich nie był w stanie przezwyciężyć wzajemnych animozji.

Pomimo braku emocjonalnego i fizycznego połączenia, małżonkowie zdecydowali się na dalsze dzielenie mieszkania ze względów finansowych, co komplikowało sytuację. Każdy z nich miał własny pokój, a wspólne przestrzenie jak kuchnia czy łazienka były używane w ściśle ustalonych, różnych godzinach.

Nie prowadzili wspólnych rozmów, nie świętowali razem żadnych uroczystości ani nie spędzali czasu jako rodzina. Nie mieli również wspólnych planów na przyszłość.

W trakcie rozprawy rozwodowej, obie strony zgadzały się, że ich małżeństwo uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Jednakże pozwana, mimo zgody na rozwód, sprzeciwiała się zakończeniu sprawy bez orzekania winy, twierdząc, że jej zachowanie, choć oziębłe, było wynikiem wcześniejszych działań powoda, który zaniedbywał rodzinę i koncentrował się na swojej karierze zawodowej.

Sąd, po analizie zgromadzonych dowodów oraz przesłuchaniu świadków, stwierdził, że mimo wspólnego zamieszkiwania, żadne z istotnych więzi małżeńskich nie zostało zachowane. Co więcej, sąd uznał, że każde z małżonków przyczyniło się do rozkładu pożycia. Rozwód został orzeczony z winy obu stron z uwagi na wzajemne zaniedbania, które były równie istotne w doprowadzeniu do rozpadu małżeństwa.

Ten przypadek podkreśla, jak ważne jest dokładne ustalenie wszystkich okoliczności związanych z życiem małżonków, aby móc prawidłowo ocenić, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Znaczenie ma nie tylko brak wspólnego życia, ale również to, jak strony postępują po rozpadzie związku oraz ich indywidualne przyczyny i zachowania, które przyczyniły się do stanu rozkładu.

Wnioski

Zupełny i trwały rozkład pożycia to złożony i wielowymiarowy warunek, który wymaga dokładnej analizy przez sąd. Każdy przypadek jest inny i musi być rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Orzeczenie rozwodu to nie tylko stwierdzenie faktu rozpadu małżeństwa, ale również rozstrzygnięcie, które ma na celu zakończenie trudnej sytuacji w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem.

Aby uzyskać bezpłatną wycenę zadzwoń:

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024