Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Blog

Zapraszamy do lektury !
czy długi męża przechodzą na żonę
Odpowiedzialność za długi małżonka to kwestia, która budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. W polskim systemie prawnym istnieją szczegółowe przepisy regulujące, kiedy i w jakim zakresie żona może odpowiadać za długi zaciągnięte przez męża. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie tych przepisów oraz przedstawienie sytuacji, w których długi męża mogą przejść na żonę, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Zatem czy długi...
Czytaj więcej
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem to procedura mająca na celu zapewnienie, że prawa rodziców do utrzymywania relacji z dzieckiem są przestrzegane, nawet w przypadku, gdy drugi rodzic lub opiekun dziecka nie wywiązuje się z ustaleń sądowych. Jest to niezwykle ważny aspekt prawa rodzinnego, mający na celu ochronę dobra dziecka oraz utrzymanie stabilnych i zdrowych więzi rodzinnych. Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem Podstawowym założeniem w polskim systemie...
Czytaj więcej
Alimenty dla żony
Alimenty są jednym z najważniejszych elementów rozstrzygnięć sądowych w sprawach rozwodowych. W polskim systemie prawnym, szczególne zasady dotyczące alimentów dla żony zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zwłaszcza w artykule 60. Te przepisy określają konkretne warunki, pod którymi jeden z byłych małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego. Zwykły obowiązek alimentacyjny (art. 60 § 1 k.r.o.) Zwykły obowiązek alimentacyjny wynika z...
Czytaj więcej
powrót do poprzedniego nazwiska
Możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa, jest istotnym aspektem polskiego prawa rodzinnego. Proces ten, regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, pozwala na formalne przywrócenie nazwiska sprzed małżeństwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu. Regulacje prawne dotyczące zmiany nazwiska Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek, który zmienił swoje...
Czytaj więcej
odmowa rozwodu
Rozwód w prawie polskim jest procesem, który może nie tylko zakończyć małżeństwo, ale również fundamentalnie zmienić status prawny i społeczny stron. Mimo że podstawowym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, istnieją sytuacje, w których nawet przy spełnieniu tej przesłanki, sąd może odmówić rozwiązania związku małżeńskiego. Poniżej przedstawiam omówienie sytuacji, w których zgodnie z obowiązującym prawem rozwód może być niedopuszczalny. Rozwód...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024