Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Jak przebiega rozwód w Katowicach?

Prawo w Polsce jest jednolite na całym obszarze kraju, co oznacza, że procedury rozwodowe są identyczne w każdym sądzie i wynikają z Kodeksu rodzinnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. W poniższym artykule skupiamy się jednak na charakterystyce postępowań prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Gdzie odbywa się rozwód?

Rozwody w Katowicach są zawsze przeprowadzane przed Sądem Okręgowym, który mieści się przy ulicy Francuskiej 38. Sprawy rozwodowe są rozpatrywane w XVII i XVIII Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. W tym wydziale pracuje 11 sędziów, specjalizujących się w sprawach rozwodowych.

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach: https://katowice.so.gov.pl/

Jak rozpocząć sprawę?

Sprawę w sądzie katowickim należy rozpocząć od złożenia pozwu o rozwód. Można to zrobić w biurze podawczym sądu, które znajduje się na parterze budynku, przy wejściu głównym. Innym rozwiązaniem jest wysłanie pozwu pocztą na adres sądu.

Warto pamiętać, aby do pozwu dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Opłatę można dokonać w kasie sądu lub przelewem na numer rachunku bankowego, który znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na pomoc profesjonalnego prawnika tj. adwokata lub radcy prawnego, wówczas prawnik dopełni wszelkich formalności za Ciebie. Adwokat lub radca prawny przygotuje pozew i opłaci go w twoim imieniu lub przekaże Ci dane do zapłaty. Kolejno prawnik złoży pozew w Sądzie Okręgowym w Katowicach, co zainicjuje sprawę sądową.

Rozprawa sądowa w Katowicach

Krok 1: Złożenie pozwu o rozwód

Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu o rozwód w odpowiednim sądzie. W Polsce właściwym sądem jest sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje się miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Pozew o rozwód może być złożony przez jednego z małżonków lub przez oboje wspólnie.

Krok 2: Wypełnienie wymaganych dokumentów

Wraz z pozwem o rozwód należy złożyć szereg dokumentów, w tym:

  1. Akt małżeństwa lub jego odpis;
  2. Dokumenty dotyczące dzieci, jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci (np. odpisy aktów urodzenia);
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej;
  4. Inne dokumenty wymagane przez sąd w zależności od okoliczności sprawy.

Krok 3: Powiadomienie drugiej strony

Po złożeniu pozwu o rozwód sąd powiadamia drugą stronę, czyli drugiego małżonka, o wszczęciu postępowania. Druga strona ma określony czas – 14 dni – na złożenie odpowiedzi na pozew, w której może wyrazić swoje stanowisko w sprawie rozwodu oraz przedstawić własne żądania.

Krok 4: Rozprawa rozwodowa

Jeśli druga strona nie zgłasza sprzeciwu wobec rozwodu lub sprzeciw nie jest uzasadniony, sąd wyznacza rozprawę rozwodową. Czas do pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Katowicach to zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy. Na rozprawie małżonkowie mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, wniosków oraz dowodów. Sąd może przesłuchać świadków, a także zlecić przeprowadzenie ekspertyz, jeśli jest to konieczne.

Krok 5: Wydanie wyroku rozwodowego

Po przeprowadzeniu rozprawy i rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy sąd wydaje wyrok rozwodowy. W wyroku określane są warunki rozwodu, takie jak podział majątku, alimenty, czy też ewentualna opieka nad dziećmi. Wyrok staje się ostateczny po upływie terminu na złożenie ewentualnej apelacji.

Krok 6: Zatwierdzenie wyroku

W przypadku gdy wyrok nie podlega apelacji lub gdy apelacja nie zostanie złożona w terminie, sąd przekazuje wyrok do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wyroku staje się on prawomocny, co oznacza, że ma moc wiążącą dla obu małżonków.

Krok 7: Aktualizacja aktu małżeństwa

Ostatnim krokiem jest aktualizacja aktu małżeństwa, której dokonuje automatycznie Urząd Stanu Cywilnego po uzyskaniu dokumentów z sądu.

Podsumowanie

Proces rozwodowy w katowickim sądzie wymaga przestrzegania określonych procedur. Kluczowe jest złożenie pozwu o rozwód, przeprowadzenie rozprawy rozwodowej oraz ostateczne wydanie wyroku rozwodowego. Pomimo że proces ten może być emocjonalnie trudny, to właściwe zrozumienie procedur może pomóc małżonkom przejść przez niego z mniejszym stresem. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który będzie mógł udzielić odpowiedniej pomocy i wsparcia w trakcie całego procesu rozwodowego.

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024