Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Jakimi sprawami zajmuje się sąd w procesie rozwodowym ?

Proces rozwodowy podlega szczególnemu zakresowi kompetencji sądu. W Polsce sądy zajmują się nie tylko formalnymi aspektami rozwiązania związku małżeńskiego, ale również szeregiem kwestii związanych z majątkiem, alimentami, a w przypadku obecności dzieci – również ich przyszłym losem. Niniejszy artykuł przyjrzy się szczegółowo temu, jakimi sprawami sąd zajmuje się w trakcie rozwodu w Polsce.

Kwestia winy:

W przypadkach, gdy strony chcą, aby sąd ustalił winę jednej ze stron za rozpad związku, konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających takie okoliczności jak zdrada czy przemoc. Wówczas sąd w trakcie procesu zobowiązany jest do badania tej sprawy i rozsądzenia który z małżonków zawinił. Sąd może także uznać, że winni są oboje z małżonków.

Ustalanie alimentów:

Sąd zajmuje się również ustalaniem alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron stron lub jednego z małżonków, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jedno z partnerów jest finansowo zależne od drugiego.

Alimenty na rzecz małoletnich dzieci sąd ustala z urzędu i w zasadzie są one obowiązkowe. Alimenty na rzecz małżonków zależne są od wniosku w tym zakresie i sąd nie zajmuje się tą sprawą jeśli żadna ze stron takiego wniosku nie złoży.

Ustalanie opieki nad dziećmi:

W przypadku obecności dzieci, sąd musi zająć się ustaleniem, komu z rodziców zostanie powierzona opieka nad dziećmi oraz w jaki sposób będą podzielone prawa i obowiązki rodzicielskie. Możliwe jest także pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Ustalanie kontaktów z dziećmi:

Sąd rozstrzyga również o kwestii kontaktów drugiego z rodziców z dziećmi, ustalając harmonogram i warunki takich spotkań. Jednakże sąd może ustalić, że kontakty te będą się odbywać swobodnie bez konieczności regulowania ich przez sąd. Jest to możliwe gdy małżonkowie są w stanie współpracować w tym zakresie.

Mediacje i inne formy rozwiązania konfliktów

Mediacje: Sąd może zalecić przeprowadzenie mediacji w celu rozwiązania konfliktów i osiągnięcia porozumienia między małżonkami, zwłaszcza w kwestiach związanych z dziećmi.

Terapia małżeńska: W niektórych przypadkach sąd może sugerować udział małżonków w terapii małżeńskiej, aby pomóc im w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów związanych z rozpadem związku.

Podsumowanie:

rozwody kraków

Sąd w trakcie procesu rozwodowego ma szeroki zakres kompetencji, obejmujący nie tylko formalne akty prawne związane z rozwiązaniem małżeństwa, ale również kwestie majątkowe, alimentacyjne, oraz te związane z opieką i prawami rodzicielskimi nad dziećmi. Istotne jest, aby strony aktywnie uczestniczyły w procesie, współpracując z sądem i starając się osiągnąć jak najbardziej korzystne porozumienie dla obu stron, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro dzieci.

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024